INFORMATIE

De Amateur Tuindersvereniging Ons Belang te Nieuwegein is opgericht op 7 januari 1969, met voorheen locaties in Oudegein en het Klaphek.

Vanaf 1982 is het terrein aan de Montageweg bij de Beatrixsluis door de gemeente ingericht als volkstuingebied met in totaal 200 tuinen en hiermee zijn de andere locaties opgeheven met uitzondering van een klein gedeelte van het Klaphek (nabij de Waterzuivering) waar de vereniging nog ongeveer 35 tuinen heeft. 

Een groot gedeelte van de tuinen hebben een oppervlakte van 200 m² maar er zijn ook tuinen te huur van 50m², 100 m² en 150 m². De vereniging heeft een dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er commissies die algemene werkzaamheden, activiteiten e.d. coördineren. Het verenigingsbestuur belegt jaarlijks een ledenvergadering waar het beleid wordt bepaald in overleg met de leden.

____________________________________________________________

Er zijn nog tuinen beschikbaar op onze tuinparken de Wiers en het Klaphek.

Er is een mogelijkheid voor een rondleiding op een woensdag of zaterdag. Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding of informatie over het huren van een tuin kunt u contact opnemen met tuinverhuur@onsbelang-nieuwegein.nl of Hans de Vos tel. 06 526 38 878. 

“Bezint, …”
Alhoewel wij graag nieuwe leden verwelkomen, willen we je toch ook wijzen op de realiteit van het tuinieren. Ben je werkelijk bereid de tuin een plaats in je agenda te geven?  Want een tuin vraagt gedurende alle seizoenen regelmatig onderhoud. Heb je echter eenmaal besloten om een tuin te nemen dan zal je er zeker enorm van genieten.

Met het aangaan van een pachtovereenkomst met de Amateur Tuinvereniging Ons Belang word je automatisch lid van de vereniging. Ieder lid verplicht zich tot het betalen van de volgende kosten:

Kosten per jaar

  • Contributie                                          € 35,–
  • Pacht per m² De Wiers                           €  0,53
  • Pacht per m² Het Klaphek                      € 0,46
  • Premie algemene werkzaamheden           € 30,–
  • De € 30,- kun je terug ontvangen na het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging.

Tuinvereniging Ons Belang heeft een overeenkomst met Nieuwegein Stadspas. Dit betekent dat leden met een Stadspas max. € 90,00 korting kunnen krijgen op hun jaarrekening.

Eenmalige kosten bij inschrijving

  • toegangspasje de Wiers                   € 10,–
  • waarborg sleutels het Klaphek           € 20,–
  • waarborg per tuin                          € 55,– + € 0,15 per m²

Het kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij het aangaan van de pacht van een nieuwe tuin voor 30 juni moet een nieuw lid de volledige jaarpacht betalen. Van 1 juli tot en met 30 september 50% van de pachtprijs en vanaf 1 oktober is geen pacht meer verschuldigd voor het lopende jaar. De overige kosten moeten altijd volledig worden betaald.

Tuinenpark De Wiers beschikt over 202 tuinen 

Tuinenpark het Klaphek heeft 35 tuinen