Regels bouwen op de tuin en schilderwerk

Bij onze vereniging is het mogelijk om een tuinhuisje, een kas of een fruitkooi op je tuin te bouwen. Een bouwvergunning dient van te voren worden aangevraagd en deze wordt toegekend als het bouwwerk aan onze regels voldoet. Zie hieronder de regels en de link naar het aanvraagformulier!

Voorwaarden voor het bouwen van een fruitkooi

img956252851364380536Om een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een kooi op een gehuurde tuin is het van belang dat deze volgens de bepalingen van de gemeente Nieuwegein en de regels van onze vereniging wordt gebouwd. Om te voorkomen dat je achteraf wijzigingen of aanpassingen moet aanbrengen omdat het gebouwde niet voldoet aan de hiervoor geldende afspraken tref je hieronder de voorwaarden.

 • De kooi moet worden uitgevoerd volgens de door u ingediende constructietekening met maatvoering.
 • De hoogte mag maximaal 200 cm bedragen.
 • Het oppervlak mag niet meer bedragen dan 16 m².
 • De kooi, inclusief de fundering, moet voldoen aan de noodzakelijke eigenschappen met betrekking tot sterkte, stijfheid, stabiliteit, duurzaamheid en veiligheid.
 • De kooi moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren.
 • De staande delen dienen palen te zijn van 7 x 7 cm, welke verbonden zijn door latten van 7 x 2 cm waarover het gaas gespannen wordt.
 • Het gaas is zeskant gaas van 13 of 25 mm maaswijdte.
 • Het houtwerk dient bruin van kleur te zijn.
 • De plaats op de tuin wordt door het bestuur bepaald.
 • De afstand tussen de te plaatsen kooi tot de grens met een buurtuin of pad moet 100 cm bedragen.
 • Tussen de sloot (dit is bovenkant talud) en de kooi moet de afstand minimaal 200 cm zijn.

Voorwaarden voor het bouwen van kas

kasOm een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een kas op een gehuurde tuin is het van belang dat deze volgens de bepalingen van de gemeente Nieuwegein en de regels van onze vereniging wordt gebouwd. Om te voorkomen dat je achteraf wijzigingen of aanpassingen moet aanbrengen omdat het gebouwde niet voldoet aan de hiervoor geldende afspraken tref je hieronder de voorwaarden.

Een aanvraagformulier voor een vergunning is te vinden op de onderstaande link.

 • De kas moet worden uitgevoerd volgens de door jouw ingediende constructietekening met maatvoering.
 • De hoogte mag maximaal 275 cm bedragen.
 • Het oppervlak mag niet meer bedragen dan 14 m².
 • De kas, inclusief de fundering, moet voldoen aan de noodzakelijke eigenschappen met betrekking tot sterkte, stijfheid, stabiliteit, duurzaamheid en veiligheid.
 • De kas moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren.
 • Staande delen, alsook het dak moeten voor minimaal voor 80% uit glas bestaan
 • De plaats op de tuin wordt door het bestuur bepaald.
 • De afstand tussen de te plaatsen kas tot de grens met een buurtuin of pad moet 100 cm bedragen.Tussen de sloot (dit is bovenkant talud) en de kas moet de afstand minimaal 2.00 cm zijn
 • Alleen kassen van aluminium en staal met glas zijn toegestaan.

Voorwaarden voor het bouwen van tuinhuisje

Tuinhuisje e mail kleinOm een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een tuinhuisje op een gehuurde tuin is het van belang dat deze volgens de bepalingen van de gemeente Nieuwegein en de regels van onze vereniging wordt gebouwd. Om te voorkomen dat je achteraf wijzigingen of aanpassingen moet aanbrengen omdat het gebouwde niet voldoet aan de hiervoor geldende afspraken tref je hieronder de voorwaarden.

 • Het tuinhuisje dient van hout te worden uitgevoerd volgens model zoals hier afgebeeld, twee bij twee meter of twee bij drie meter.
 • Het oppervlak mag overeenkomend met het standaardmodel dus maximaal 6 m² bedragen.
 • In alle gevallen dient een bouwtekening bij de bouwaanvraag inzicht te geven in de afmetingen, de te gebruiken materialen en kleur.
 • De hoogte mag niet meer dan 250 cm bedragen.
 • Het tuinhuisje, inclusief fundering, moet voldoen aan de noodzakelijke eigenschappen met betrekking tot sterkte, stijfheid, stabiliteit, duurzaamheid en veiligheid.
 • Het tuinhuisje dient van degelijke planken of rabatdelen te zijn vervaardigd en een van de toegestane kleuren (zoals aangegeven door de vergunningverlener).
 • Het tuinhuisje dient steeds in goede staat van onderhoud te verkeren.
 • De plaats op de tuin wordt door het bestuur bepaald.
 • De afstand tussen het te plaatsen tuinhuisje en de grens van de naburige tuin of pad moet minimaal 1 meter bedragen.
 • Tussen sloot (dit is bovenkant talud) en tuinhuisje moet de afstand minimaal 2 meter zijn.

Een formulier voor een bouwvergunning vindt u onder volgende link(download) Aanvraagformulier bouwvergunning

Een formulier voor een bouwmelding vindt u onder volgende link(download) Formulier Bouwmelding

Graag het ingevulde formulier in de brievenbus in de schuilhut op de Wiers of het Klaphek doen of het versturen naar emailadres: tuinverhuur@onsbelang-nieuwegein.nl.

De aanvragen worden behandeld en beoordeeld door de verhuur- en bouwcommissie. Er kan contact worden opgenomen worden via email naar de bouwcommissie. Er mag niet eerder worden begonnen met bouwen voordat hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven en de plaats op de tuin is bepaald.

De gebouwde objecten dienen na voltooiing door de vergunningverlener te worden gekeurd om te kijken of er is voldaan aan de voorwaarden, waarna je de vergunning ontvangt.

Kleuren schilderwerk

Bouwwerken op de tuincomplexen het Klaphek en de Wiers mogen worden geschilderd in een van de vier volgende kleuren:

ral_5024

Pastelblauw – RAL 5024

ral 3004

Purperrood – RAL 3004

Ral8016

Mahoniebruin – RAL 8016

RAL_6005

Mosgroen – RAL 6005

(De gemeente Nieuwegein heeft aangegeven dat de kleurbepaling moet gebeuren op grond van RAL-kleuren). De vereniging heeft de bovenstaande kleuren uitgekozen. Het bouwwerk dient te worden geverfd in verf of dekkende beits. Deze kleurvoorschriften gaan in op het moment dat het bouwwerk geschilderd dient te worden.