Regels bouwen op de tuin en schilderwerk


Bij onze vereniging is het mogelijk om een tuinhuisje, een kas, ..etc op je tuin te bouwen. Een bouwvergunning enof bouwmelding dient van te voren worden aangevraagd en deze wordt toegekend als het bouwwerk aan onze regels voldoet. Zie hieronder de regels en de link naar het aanvraagformulier!

Vergunningen en meldplicht

Er zijn vergunningen nodig voor:

1) het bouwen van een tuinhuisje

2) het bouwen van een kas

N.B. Andere bouwwerken welke hieronder vernoemd, geld een meldplicht voor. Ook hier zijn regels aan verbonden.

Meldplicht geld voor:

3) Kweekbak / koude kas

4) Aanbouw overkapping aan tuinhuis max 1 meter

5) Fruitkooi

6) Pergola

7) tunnelkas


Ad 1. Voorwaarden voor het bouwen van tuinhuisje.

Om een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een tuinhuisje op een tuin is het van belang dat deze volgens de bepalingen van de gemeente Nieuwegein en de regels van onze vereniging wordt gebouwd.

Let op, er mag niet eerder worden begonnen met bouwen voordat hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven en de plaats op de tuin in overleg met het bestuur is bepaald. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

Om te voorkomen dat je achteraf wijzigingen of aanpassingen moet aanbrengen omdat het gebouwde niet voldoet aan de hiervoor geldende afspraken staan hieronder de voorwaarden:

 •  uitgevoerd volgens model zoals hieronder afgebeeld. Het grondoppervlak mag maximaal 6 m2 bedragen;
 •  In alle gevallen dient een bouwtekening bij de bouwaanvraag inzicht te geven in de afmetingen, de te gebruiken materialen en kleur;
 • de hoogte mag niet meer dan 250 cm bedragen;
 • het tuinhuisje, inclusief de fundering (gestort beton is niet toegestaan) moet voldoen aan de noodzakelijke eigenschappen met betrekking tot sterkte, stijfheid, stabiliteit, duurzaamheid en veiligheid;
 • het tuinhuisje dient van degelijke planken of rabatdelen te zijn vervaardigd en een geverfd in een van de toegestane kleuren (zoals aangegeven door de vergunningverlener);
 • het tuinhuisje dient steeds in goede staat van onderhoud te verkeren;
 • de plaats op de tuin wordt door het bestuur bepaald; de afstand tussen het te plaatsen tuinhuisje en de grens van de naburige tuin of pad moet minstens 100 cm bedragen;
 • tussen sloot (dit is bovenkant talud) en tuinhuisje moet de afstand minstens 200 cm zijn.

 Voorbeeld van een tuinhuisje.


Ad 2. Voorwaarden voor het bouwen van kas.

Om een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een kas op een tuin is het van belang dat deze volgens de bepalingen van de gemeente Nieuwegein en de regels van onze vereniging wordt gebouwd.

Let op, er mag niet eerder worden begonnen met bouwen voordat hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven en de plaats op de tuin in overleg met het bestuur is bepaald. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

Om te voorkomen dat je achteraf wijzigingen of aanpassingen moet aanbrengen omdat het gebouwde niet voldoet aan de hiervoor geldende afspraken staan hieronder de voorwaarden:

 • de kas moet worden uitgevoerd volgens de ingediende constructietekening met maatvoering;
 • de hoogte mag maximaal 250 cm bedragen;
 • het grondoppervlak mag niet meer bedragen dan 14 m2;
 • de kas, inclusief de fundering (gestort beton is niet toegestaan), moet voldoen aan de noodzakelijke eigenschappen met betrekking tot sterkte, stijfheid, stabiliteit, duurzaamheid en veiligheid;
 • de kas moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren;
 • staande delen, als ook het dak moeten voor ten minste 80% uit glas bestaan;
 • de plaats op de tuin wordt door het bestuur bepaald;
 • de afstand tussen de te plaatsen kas tot de grens met een buurtuin of pad moet minstens 100 cm bedragen. Tussen de sloot (dit is bovenkant talud) en de kas moet de afstand minstens 200 cm zijn;
 • Met ingang van 2009 zijn alleen kassen van glas en aluminium of staal toegestaan.

 Voorbeeld van een kas.


Ad 5. Voorwaarden voor het bouwen van fruitkooi.

Om een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een fruitkooi op een tuin is het van belang dat deze volgens de bepalingen van de gemeente Nieuwegein en de regels van onze vereniging wordt gebouwd.

Let op, er mag niet eerder worden begonnen met bouwen voordat hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven en de plaats op de tuin in overleg met het bestuur is bepaald. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

Om te voorkomen dat je achteraf wijzigingen of aanpassingen moet aanbrengen omdat het gebouwde niet voldoet aan de hiervoor geldende afspraken staan hieronder de voorwaarden:

 • de fruitkooi moet worden uitgevoerd volgens de ingediende constructietekening met maatvoering;
 • de hoogte mag maximaal 200 cm bedragen;
 • het grondoppervlak mag niet meer bedragen dan 16 m2;
 • de fruitkooi, inclusief de fundering, moet voldoen aan de noodzakelijke eigenschappen met betrekking tot sterkte, stijfheid, stabiliteit, duurzaamheid en veiligheid;
 • de fruitkooi moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren;
 • de staande delen dienen houten palen minimaal van 7 x 7 cm te zijn, die verbonden zijn door latten van 7 x 2 cm waarover het gaas gespannen wordt;
 • het gaas is zeskant gaas van 13 of 25 mm maaswijdte;
 • het houtwerk dient bruin van kleur te zijn;
 • de plaats op de tuin wordt in overleg met het bestuur bepaald;
 • de afstand tussen de te plaatsen fruitkooi tot de grens met een buurtuin of pad moet minstens 100 cm bedragen;
 • Tussen de sloot ( dit is bovenkant talud) en de fruitkooi moet de afstand minstens 200 cm zijn.

Voorbeeld van een fruitkooi


Ad 6. Voorwaarden voor het bouwen van een pergola.

 • de hoogte mag maximaal 200 cm bedragen.
 • het grondoppervlak van een pergola mag niet meer bedragen als 16 m2   de pergola moet ten alle tijden open blijven. Dus geen wanden of dak op plaatsen. 
 • de pergola, inclusief de fundering, moet voldoen aan de noodzakelijke eigenschappen met betrekking tot sterkte, stijfheid, stabiliteit, duurzaamheid en veiligheid. 
 • de pergola moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren. 
 • de staande delen dienen houten palen minimaal van 7 x 7 cm te zijn die verbonden worden door latten of palen van 7 x 2 cm.  
 • het houtwerk dient bruin van kleur te zijn 
 • de plaats op de tuin wordt in overleg met het bestuur bepaald. 
 • de afstand tussen de te plaatsen pergola tot de grens met een buurtuin of pad moet minstens 100 cm bedragen;  
 • tussen de sloot ( dit is bovenkant talud ) en de pergola moet de afstand minstens 200 cm zijn.  

Voor de overige bouwwerken dient men in acht te nemen dat het bouwwerk sterk en veilig is. Hou rekening met dat er op het complex veel wind kan staan. Veranker uw tunnelkas goed.


Hieronder vind je de formulieren

Aanvraagformulier Bouwvergunning

Bouwmeldingsformulier

De aanvragen worden behandeld en beoordeeld door het bestuur.

Het aanvraagformulier hiertoe kun je downloaden zoals hierboven beschreven, of opvragen bij het bestuur. Voor vragen over het bouwen kun je een email sturen naar: atvonsbelangnieuwegein@gmail.com

De gebouwde objecten dienen na voltooiing door het bestuur te worden gekeurd om te kijken of er is voldaan aan de voorwaarden. Daarna ontvang je de vergunning.

Kleuren schilderwerk

Bouwwerken op de tuincomplexen het Klaphek en de Wiers mogen worden geschilderd in een van de vier volgende kleuren:

Pastelblauw

RAL_5024.jpg

Mosgroen

RAL_6005.jpg

Mahoniebruin

RAL_8016.jpg

Purperrood

RAL_3004.jpg

(De gemeente Nieuwegein heeft aangegeven dat de kleurbepaling moet gebeuren op grond van RAL-kleuren). De vereniging heeft de bovenstaande kleuren uitgekozen. Het bouwwerk dient te worden geverfd in verf of dekkende beits. Deze kleurvoorschriften gaan in op het moment dat het bouwwerk geschilderd dient te worden.